מסכת ברכות

מסכת ברכות

מסכת ברכות היא המסכת הראשונה בסדר זרעים ובמשנה כולה! מסכת ברכות עוסקת בקריאת שמע, תפילה וברכות. הסיבה לפתיחת המשנה בהלכות אלו דווקא היא שהן מצוות המקיפות את כל יומו של האדם:

בשכבו על מיטתו בלילה ובקומו בבוקר – קבלת עול מלכות שמים בקריאת שמע. בוקר, צהריים וערב – תפילות שחרית, מנחה וערבית כנגד הקרבנות. ובאופן תמידי במשך היום – ברכות הנהנין על המאכלים והריחות וברכות השבח וההודיה.

50.00

כתוב את הכותרת כאן

תרצו להוסיף משהו מכאן?

איור תמכו במשנאות
360 ש"ח לתרומה
360.00
התרומה שלך תעזור לנו להוציא ספרים ולפתח יוזמות נוספות בפרויקט...
איור תמכו במשנאות
180 ש"ח לתרומה
180.00
התרומה שלך תעזור לנו להוציא ספרים ולפתח יוזמות נוספות בפרויקט...
איור תמכו במשנאות
חי שקלים לתרומה
18.00
התרומה שלך תעזור לנו להוציא ספרים ולפתח יוזמות נוספות בפרויקט...
משנאות מסכת ברכות
תרומת ספר לקהילה
50.00
אנחנו נתרום בשמכם את אחד הספרים מהסידרה לקהילה שזקוקה לכך
ילד