מסכת מגילה

מסכת מגילה

מסכת מגילה עוסקת בדיני קריאת המגילה ובקריאת התורה. אחרי שעם ישראל ניצל מגזרת המן הרשע, תיקנו חכמים שימי הפורים יהיו ימי משתה ושמחה, ותיקנו בפורים כמה מצוות: קריאת המגילה, סעודה ומשתה, משלוח מנות ומתנות לאביונים. חכמים גם תיקנו שבפורים יקראו את פרשת "ויבוא עמלק" ויאמרו "על הנסים" בתפילה ובברכת המזון. כיוון שאין מסכת העוסקת בדיני קריאת התורה, צירף רבי יהודה הנשיא את הלכות קריאת התורה וקדושת בית הכנסת ותשמישי הקדושה למסכת זו. אגב זה דנים בדברים הנעשים רק בעשרה גדולים ובדיני ברכת כוהנים, תפילה ותפילין.

40.00

כתוב את הכותרת כאן

תרצו להוסיף משהו מכאן?

איור תמכו במשנאות
360 ש"ח לתרומה
360.00
התרומה שלך תעזור לנו להוציא ספרים ולפתח יוזמות נוספות בפרויקט...
איור תמכו במשנאות
180 ש"ח לתרומה
180.00
התרומה שלך תעזור לנו להוציא ספרים ולפתח יוזמות נוספות בפרויקט...
איור תמכו במשנאות
חי שקלים לתרומה
18.00
התרומה שלך תעזור לנו להוציא ספרים ולפתח יוזמות נוספות בפרויקט...
משנאות מסכת ברכות
תרומת ספר לקהילה
50.00
אנחנו נתרום בשמכם את אחד הספרים מהסידרה לקהילה שזקוקה לכך
ילד